14.Expertisecentrumfamiliezorg.png
Exfam-10jaar-Cinecitta-12112019-JostijnL
Klaartje van Montfort
Directeur: Expertisecentrum 
familiezorg 

''PR Bureau Ik ben op je heeft zich gespecialiseerd om een merknaam te profileren en dat is wat Exfam heeft gekregen.''
 

Project:

Vanuit een op maat gemaakt Brandbook de totale online zichtbaarheid en bereik van Exfam vergroten middels social media, vernieuwende content & een geheel nieuwe interactieve website. 
 

 • Waar houd jij je mee bezig?
  ''Ik werk in de gezondheidszorg en met een team begeleiden we families in ernstige zorgsituaties. We hebben een methode familiezorg ontwikkeld waarmee we professionals in de zorg in hun werkomgeving trainen om patiënt en familie samen te begeleiden.''
   

 • Wat was de situatie, wat wilden jullie bereiken, waar wilden jullie naartoe?  
  ''Normaal gesproken gaan we met families in ernstige zorgsituaties aan tafel in de thuissituatie. We zijn de gespreksleider en helpen hen moeilijke dingen bespreekbaar te maken. Het helpt hen om een gezamenlijk doel te formuleren en de zorg samen vol te houden zonder overbelast te raken. Openheid van zaken vermindert stress. Dat geldt ook voor de professionals die we leren in hun werkomgeving de familiegesprekken zelf te voeren. Graag willen we dat in heel Nederland op deze wijze gewerkt wordt waardoor de patiënt en zijn/haar familie partner zijn in de zorg.''
   

 • Je vroeg Ik ben op je om …, wil je daar iets over vertellen?
  ''Vanaf het moment dat de maatregelen rondom het Corona Virus intraden was er sprake van huisarrest voor de medewerkers van Exfam waardoor we niet meer met families rond de tafel konden. Online hulpverlening en online scholing organiseren werd een noodzaak. Om zichtbaar te maken dat we er ook zijn in deze tijd is de reden geweest om met Pr Bureau Ik ben op je contact op te nemen.''
   

 • Wat is de aanpak van Ik ben op je geweest? Waarom is voor deze aanpak gekozen?
  ''In een eerdere opdracht heeft PR bureau Ikbenopje een film gemaakt waar we heel tevreden over waren, heel creatief en passend bij de uitstraling van Exfam. Het was logisch hen te vragen om dit traject samen te organiseren. Betrouwbaar en kwalitatief een hoge standaard zijn voor ons de sleutelwoorden. Samenwerken gaat als vanzelf; er is sprake van een directe communicatie, adequaat en professioneel. De input van content van het team van Exfam is door Ikbenopje vertaald in een Brandmagazine en een Social Strategie. Voor deze aanpak is gekozen om de werkzaamheden van Exfam voor het voetlicht te brengen en meer mensen kennis te laten maken met ons gedachtegoed. Social Media is daar het uitgelezen platform voor. PR Bureau Ikbenopje heeft zich gespecialiseerd om een merknaam te profileren en dat is wat Exfam heeft gekregen.''
   

 • Wat heeft de aanpak je opgeleverd ( concreet )?
  Is dit het gewenste resultaat?

  ''Vooralsnog is binnen zeer korte tijd het aantal contacten uitgebreid met een paar honderd volgers, een allerbest resultaat. De kracht van de herhaling en een fris en helder beeld wordt gebruikt om de taal van Exfam aan een groot publiek te etaleren. We zijn meer dan blij met dit resultaat binnen korte tijd.''
   

 • Waarom koos je voor ik ben op je, wat sprak jullie in ons aan? Hoe verliep de besluitvorming?
  ''Vanuit een eerdere ervaring is gekozen voor de vriendelijke en oprechte aandacht die zowel Wouter als Judith, de eigenaren van Ikbenopje, hebben voor het werk van Exfam. Het actief luisteren en meedenken met op zich moeilijke materie zorgt ervoor dat de vertaling van ons werk vlekkeloos verloopt. Van beide kanten is een evenredige motivatie om van deze samenwerking iets goeds te maken. De besluitvorming vindt plaats vanuit wederzijds respect voor ieders aandeel, wij leveren de inhoud en Ikbenopje vertaalt dit naar de juiste taal en beelden die daarbij aansluiten.''
   

 • Hoe is de samenwerking?
  ''Zoals hierboven beschreven hebben we een wederzijds belang om onze krachten te bundelen en vanuit ieders expertise te doen wat er gedaan moet worden om het proces tot een succes te maken. Over en weer wordt telefonisch, dan wel via de mail, snel gereageerd op vragen waarop een antwoord moet komen om het proces vloeiend te laten verlopen. Zo ziet een goede samenwerking eruit! Hartelijk dank daarvoor….''
   

 • Zou je Ik ben op je aanraden bij anderen?
  ''Zonder enige aarzeling: JA! Jullie menselijke manier van werken, jullie creativiteit, dienstbaarheid en geloofwaardigheid zijn een weldaad in de vaak wat nonchalante, onverschillige werkomgeving waarin wij dienen te opereren. Kortom, wanneer ik bedrijven en/of organisaties op jullie pad kan brengen zal ik het zeker doen!''


  Ik ben op je aan het woord over de aanpak en het resultaat.
  ''Expertisecentrum Familiezorg heeft zichzelf een prachtige taak opgelegd om families die ondersteuning nodig hebben professioneel te begeleiden en weer te zorgen voor balans. Deze opdracht is dan ook heel speciaal voor ons en wij schreeuwen de boodschap van Exfam met passende content dan ook meer dan graag over de daken. Dank voor het gestelde vertrouwen! ''